Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

In Groepspraktijk voor kinderen Het Letterhuis zijn de logopedisten en kinesitherapeut geconventioneerd.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen, Pelikaanstraat 4 in Antwerpen

LOGOPEDIE 

HONORARIUM

TERUGBETALING

REMGELD

TERUGBETALING*

REMGELD*

 Aanvangsbilan 30'

Verslag

€ 32,83 per 30' ( max. 5x)

€25,33

€7,50

 €29,82

 €3,00

Therapie 60'

€ 53,22

€42,22

€15,90

 €48,72

 €9,40

Therapie 30'

€ 26,50

€21,54

 €7,94

 €24,44

 €4,44

Therapie op school 30'

€25,60

  €19,60

€8,36

 €23,60

 €4,36

Evolutiebilan

 €46,80

€35,80

 €11

 €42,30

 €4,50

*verhoogde tegemoetkoming

-

PSYCHOLOGIE

TARIEVEN

Intakegesprek

 € 45

 Therapie

 € 50

  IQ-onderzoek

 € 220

  Aandacht- en concentratieonderzoek

 € 75*

 Persoonlijkheidsonderzoek

 € 80*

 Ouderbegeleiding

 € 55

Studiebegeleiding

 € 30 per uur

 Opvoedkundinge adviezen

 € 50 per uur

 Thuisbegeleiding

 € 50 per uur + vervoerskostenKINESITHERAPIE / PSYCHOMOTORIEK

TARIEVEN

TERUGBETALING

REMGELD

REMGELD VOORKEUR

  Opstartkost

Onderzoek + verslag

€ 6

€ 30,65

€ 30,65

€ 0

€0

Behandeling voorschrift 9 beurten

 € 25     

€ 19,11

€ 5,89

€ 2,39

Voorschrift 60 beurten

 € 25

€ 16,37

€ 5,89


Behandeling 2de voorschrift 9 beurten

€ 24€ 200

€ 0