Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

Speltherapie

WAT IS SPELTHERAPIE?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie begeleiding die vaak wordt gebruikt bij kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar.

Spel is voor kinderen een natuurlijke uiting van het kind om hun gevoelens te uiten. Via spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. De spelkamer is voor kinderen een veilige plaats om uiting te geven aan deze gedachten en gevoelens omdat de grens tussen realiteit en fantasie deels vervaagd De speltherapeut speelt mee en tracht zo de beleving van het kind te begrijpen en te helpen. Via spel biedt de speltherapeut het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Zo kan het kind een nieuwe start maken.

Speltherapie werkt vooral voor kinderen met problemen op sociaal-emotioneel vlak:

 • Moeilijkheden met het uiten van en/of omgaan met gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet
 • Gedrags- of emotionele moeilijkheden
 • Somberheid/teruggetrokken gedrag
 • Niet goed in je vel zitten
 • Weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
 • Nachtmerries, angsten of bedplassen
 • Slaapproblemen
 • Stress
 • Traumaverwerking
 • Rouwverwerking bij echtscheiding of overlijden
 • Faalangst
 • Verlegenheid of sociale angst
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
 • Het begrijpen en omgaan met een diagnose (ASS, ADHD,…)
 • Selectief mutisme
 • ...

Ook bij andere problemen (hoog sensitiviteit, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, ...) kan speltherapie een positief effect hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

INTERESSE?

Voor meer informatie of inschrijven kan u terecht via onderstaand formulier

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw interesse in de Typ10-cursus. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.