Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

Cursus initiatie Frans

Heeft uw kind moeilijkheden met Frans? Wenst u de competenties Frans te verbeteren? Wenst u een stevige basis voor het Frans niveau 5de en 6de leerjaar?

Wij bieden een leerrijke cursus initiatie Frans aan. Je leert Frans op een spelenderwijze onder de knie te krijgen. De focus ligt op spel en mondelinge expressie (uitspraak). Een groep bestaat uit 2-4 deelnemers. De training kan enkel doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn.

De cursus is gebaseerd op de eindtermen lagere school. Volgende topics stellen wij voor:

  • Persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, adres, telefoon, dichte familie, kleding, gezondheid, lichaamsdelen, uiterlijke kenmerken, huisdieren
  • Dagelijks leven: huis, vrijetijdsbesteding, school, klas, de klasafspraken en -instructies, schoolmateriaal, verplaatsingen, boodschappen doen
  • Relatie tot de anderen: zich voorstellen, iemand voorstellen, begroeten, bedanken, feliciteren, beleefdheidsrituelen, gevoelens uitdrukken
  • Eten en drinken: wat men eet of drinkt, de maaltijden
  • Tijd, ruimte, natuur: jaar, seizoenen, maanden, dagen, uuraanduidingen, tijdsmarkeerders, feesten, dieren
  • Het weer
  • Functiewoorden: voorzetsels en voegwoorden
  • Hoeveelheidsaanduidingen: hoofdtelwoorden en frequente rangtelwoorden
  • Grammaticale constructies

WANNEER?

Deze cursus wordt gegeven op woensdagnamiddag.

PRIJS?

De kostprijs bedraagt 250 euro voor 14 sessies. De betaling gebeurt op het begin van de maand namelijk

Bij afwezigheid kan er geen inhaalmoment ingeschakeld worden. Zorg dat je kind steeds aanwezig is. Dit in functie van evolutie van uw kind. Bij aanvang van de les wordt de reeds gekende leerstof herhaald.

FRANS NIVEAU MIDDELBAAR

Voor leerstof Frans niveau middelbaar bieden wij privélessen Frans aan. Dit aangepast op alle niveaus.

De kostprijs is €30 per uur. Hiervoor kan u terecht bij de Daphné of Lena. De leerling moet zijn eigen leerboeken- en schriften meebrengen.

INTERESSE?

Voor meer informatie of inschrijven kan u terecht via onderstaand formulier.