Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

Groepspraktijk Het Letterhuis - ons team

De visie van de praktijk is een integrale samenwerking met de cliënt, het gezin, de school en andere hulpverleners. Deze samenwerking moet leiden tot een positieve vorming van deze kinderen, met de focus op talenten en zelfvertrouwen. Onze visie weerspiegelt zich in het logo van de praktijk: men wil een veilige thuishaven creëren voor kinderen en hun ouders. 

Ons team

Gepassioneerde logopedisten, psychologe en kinesiste

Anouck Vanderstijlen

Coördinator, logopediste en auticoach

0497 60 50 05

[email protected] [email protected]

Anouck is de coördinator van de groepspraktijk. Ze studeerde af in 2008 aan de Lessius Hogeschool (Thomas More) te Antwerpen. Tijdens haar opleiding liep zij stage in ziekenhuizen, het buitengewoon onderwijs en een zelfstandige groepspraktijk. Nadien stapte zij onmiddellijk in het werkveld. Tot 2014 deed ze ervaringen op in verschillende groepspraktijken, waar ze haar eigen werkvisie ontwikkelde. In 2012 richtte ze haar eigen logopedische praktijk op, Het Letterhuis. In datzelfde jaar startte zij de tweejarige BAnaBA opleiding AutismeSpectrumStoornissen aan de AP hogeschool te Antwerpen die ze in juni 2014 beëindigde met grote onderscheiding. Haar eindwerk werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Van Orthopedagogen (VTVO).

In 2016 zette Anouck de stap naar het oprichten van een groepspraktijk.

Sinds 2019 werkt ze in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs.

Anouck is gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, spraakstoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, ...)

Anouck is mama van een dochter en een zoon. Haar persoonlijke familiale ervaringen bieden een meerwaarde in de ondersteuning van de kinderen en hun gezin.

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

BaNaBa ASS

Specialisatie visuele intelligentie (beelddenken)

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Postgraduaat leerstoornissen

PROMPT

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Eva Uydens

Logopediste

0476 49 31 50

[email protected]

Eva studeerde af in juni 2015 aan de Thoms More Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stages deed ze ervaring op in het buitengewoon onderwijs waar ze in contact kwam met spraak,- taal- en leerstoornissen. Daarnaast deed ze nog stage in een begeleidingscentrum voor (niet-schoolgaande) kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking en bij volwassenen met motorische en verstandelijke beperking. Hier werkte ze voornamelijk rond beginnende communicatie en ondersteunende communicatie middelen.

Na haar opleiding is Eva gaan werken in het buitengewoon secundair onderwijs. Ze werkte daar met jongeren met autisme. In 2016 startte Eva met veel enthousiasme in het Letterhuis. Naast logopedie

is Eva leerkracht paardrijden. Dit is haar passie.

Eva is daarnaast ook gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, taalstoornissen en spraakstoornissen.
Specialisaties

Bachelor in de logopedie

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

-


-

Ellen Leysen

Logopediste

0474 82 57 70

[email protected]

Ellen is afgestudeerd in 2020 aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Ellen liep stage in verschillende logopedische praktijken, waaronder onze groepspraktijk. Daarnaast was Ellen leider bij de chiro in Lint, animator in het jeugdwerk Activak VZW en werkte ze in een buitenschoolse kinderopvang. Kinderen en hun ontwikkeling liggen haar nauw aan het hart. Bovendien volgde ze de cursus Vlaamse gebarentaal in 2018-2019 en mocht zij in de zomer van 2019 deelnemen aan de summer school logopedie in Taiwan.

In 2020 startte Ellen met veel power in onze groepspraktijk.

Tijdens de therapieën werkt Ellen graag in spelvorm, zo komen de kinderen telkens met een lach naar de sessies. 
Specialisaties

Bachelor in de logopedie

Vlaamse gebarentaal

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Astrid Durt


Master in de orthopedagogie

[email protected]Astrid is afgestuurd in 2014 aan de Katholieke Universteit Leuven als Master in de Pedagogische Wetenschappen – optie Orthopedagogiek. In 2015 behaalde Astrid haar getuigschrift vervolmaking in de Pedagogische Wetenschappen.

Astrid deed haar belangrijke ervaringen op tijdens haar stages in SBLO Elzenhof, het revalidatiecentrum te Pulderbos en het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) te Leuven.

Als studente deed ze aan vrijwilligerswerk met name naschoolse begeleiding voor maatschappelijk kwe​tsbare kinderen en werkte ze in IBO De Speelclub te Edegem.

Astrid maakt sinds 2015 deel uit van het team van het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) te Leuven en Antwerpen, waar psychodiagnostisch onderzoek bij jongere kinderen centraal staat. Daarnaast heeft zij zich verdiept in het domein van leerproblemen. In 2020 startte Astrid in de groepspraktijk en dit met veel enthousiasme.

Astrid richt zich tot de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen. Bovendien werkt Astrid zeer graag met het jonge kind en zijn/haar omgeving. Daarnaast is ze sterk geïnteresseerd in studiebegeleiding.


Specialisaties

Master in de Pedagogische Wetenschappen-Orthopedagogiek

Pedagogische Wetenschappen

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposiaDaphné De Schrijver


Klinisch psychologe

0494 25 61 06

[email protected]

Daphné is afgestudeerd als klinisch psycholoog in juni 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarvoor werkte zij een opleiding als Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool (Thomas More) te Antwerpen af. Tijdens en na haar studies ging ze aan de slag binnen de volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daphné kwam daardoor in contact met mensen verschillende problematieken waaronder faalangst, depressie, trauma’s, verslavingsproblematieken, gedragsproblemen en autismespectrumstoornissen.

Daphné werkt graag met kinderen en jongeren en heeft hier dan ook haar masterproef over geschreven. Ze studeerde af met grote onderscheiding. Sinds 2014 werkt ze in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs als psycholoog met kinderen met een mentale beperking, gedragsproblemen en/of autismespectrumstoornis. In 2016 startte zij met veel energie in de groepspraktijk . Daarnaast heeft zij ook meegewerkt aan een artikel in Goed gevoel, special edition kids.

Daphné is mama van een zoon.

Specialisaties

Master in de psychologie

Cognitieve gedragstherapie I.o.

Brainblocks ambassadeur

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Emma Naenen


Kinesitherapeute

0494 81 52 59

[email protected]

Emma is in 2016 afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen aan de universiteit Gent.

Tijdens het daaropvolgende schooljaar (2016-2017) volgde zij een specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen.

Naast kinesitherapeut is ze ook ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk Onaplus. Hier geeft ze zorg op maat voor kinderen & jongeren met uiteenlopende problematieken die in het gewoon onderwijs zitten. Daarnaast heeft ze ook ervaring in het buitengewoon onderwijs.

In 2017 startte zij in de groepspraktijk en dit met volle overgave. Specialisaties

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, specialisatie pediatrie

Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

Hebt u interesse om te werken in onze groepspraktijk? Aarzel niet en stuur uw CV naar [email protected]