Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

Groepspraktijk Het Letterhuis - ons team

De visie van de praktijk is een integrale samenwerking met de cliënt, het gezin, de school en andere hulpverleners. Deze samenwerking moet leiden tot een positieve vorming van deze kinderen, met de focus op talenten en zelfvertrouwen. Onze visie weerspiegelt zich in het logo van de praktijk: men wil een veilige thuishaven creëren voor kinderen en hun ouders. 

Ons team

Gepassioneerde logopedisten, psychologe en kinesiste

Anouck Vanderstijlen

Coördinator, logopediste en auticoach

0497 60 50 05

[email protected] [email protected]

Anouck is de coördinator van de groepspraktijk. Ze studeerde af in 2008 aan de Lessius Hogeschool (Thomas More) te Antwerpen. Tijdens haar opleiding liep zij stage in ziekenhuizen, het buitengewoon onderwijs en een zelfstandige groepspraktijk. Nadien stapte zij onmiddellijk in het werkveld. Tot 2014 deed ze ervaringen op in verschillende groepspraktijken, waar ze haar eigen werkvisie ontwikkelde. In 2012 richtte ze haar eigen logopedische praktijk op, Het Letterhuis. In datzelfde jaar startte zij de tweejarige BAnaBA opleiding AutismeSpectrumStoornissen aan de AP hogeschool te Antwerpen die ze in juni 2014 beëindigde met grote onderscheiding. Haar eindwerk werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Van Orthopedagogen (VTVO).

In 2016 zette Anouck de stap naar het oprichten van een groepspraktijk.

Sinds 2019 werkt ze in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs.

Anouck is gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, spraakstoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, ...)

Anouck is mama van een dochter en een zoon. Haar persoonlijke familiale ervaringen bieden een meerwaarde in de ondersteuning van de kinderen en hun gezin.

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

BaNaBa ASS

Specialisatie visuele intelligentie (beelddenken)

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Postgraduaat leerstoornissen

PROMPT

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Eva Uydens

Logopediste

0476 49 31 50

[email protected]

Eva studeerde af in juni 2015 aan de Thoms More Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stages deed ze ervaring op in het buitengewoon onderwijs waar ze in contact kwam met spraak,- taal- en leerstoornissen. Daarnaast deed ze nog stage in een begeleidingscentrum voor (niet-schoolgaande) kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking en bij volwassenen met motorische en verstandelijke beperking. Hier werkte ze voornamelijk rond beginnende communicatie en ondersteunende communicatie middelen.

Na haar opleiding is Eva gaan werken in het buitengewoon secundair onderwijs. Ze werkte daar met jongeren met autisme. In 2016 startte Eva met veel enthousiasme in het Letterhuis. Naast logopedie

is Eva leerkracht paardrijden. Dit is haar passie.

Eva is daarnaast ook gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, taalstoornissen en spraakstoornissen.

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

-


-

Ellen Leysen

Logopediste

0474 82 57 70

[email protected]

Ellen is afgestudeerd in 2020 aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Ellen liep stage in verschillende logopedische praktijken, waaronder onze groepspraktijk. Daarnaast was Ellen leider bij de chiro in Lint, animator in het jeugdwerk Activak VZW en werkte ze in een buitenschoolse kinderopvang. Kinderen en hun ontwikkeling liggen haar nauw aan het hart. Bovendien volgde ze de cursus Vlaamse gebarentaal in 2018-2019 en mocht zij in de zomer van 2019 deelnemen aan de summer school logopedie in Taiwan.

Tijdens de therapieën werkt Ellen graag in spelvorm, zo komen de kinderen telkens met een lach naar de sessies. 


Specialisaties

Bachelor in de logopedie

Vlaamse gebarentaal

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

Lena Putteman

Logopediste


Lena studeerde in juni 2015 af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stageperiodes deed ze ervaring op in zelfstandige praktijken, groepspraktijken en in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met een motorische beperking. Lena kwam daar voornamelijk in contact met kinderen met spraak-, taal- en leerstoornissen.

Door de jaren heen groeide haar passie voor deze problematieken. In september 2015 startte zij in de logopedische praktijk, Het Letterhuis. In 2016 stapte zij, samen met Anouck, in de groepspraktijk.

Tijdens de therapieën werkt Lena graag in spelvorm, zo komen de kinderen telkens met een lach naar de sessies. Ze is gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, taalmoeilijkheden en articulatiemoeilijkheden. Ook studenten van het middelbaar onderwijs hebben haar hart gestolen. Door haar tweetalige opvoeding, zijn ook Franstalige kinderen en hun ouders steeds welkom.

Lena is mama van een zoon. Haar familiale ervaringen bieden een meerwaarde in de logopedische therapieën.

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Stottertherapie volgens het Lidcombe programma

Fonologische articulatiestoornissen

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia
Daphné De Schrijver

Klinisch psychologe

0494 25 61 06

[email protected]

Daphné is afgestudeerd als klinisch psycholoog in juni 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarvoor werkte zij een opleiding als Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool (Thomas More) te Antwerpen af. Tijdens en na haar studies ging ze aan de slag binnen de volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daphné kwam daardoor in contact met mensen verschillende problematieken waaronder faalangst, depressie, trauma’s, verslavingsproblematieken, gedragsproblemen en autismespectrumstoornissen.

Daphné werkt graag met kinderen en jongeren en heeft hier dan ook haar masterproef over geschreven. Ze studeerde af met grote onderscheiding. Sinds 2014 werkt ze in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs als psycholoog met kinderen met een mentale beperking, gedragsproblemen en/of autismespectrumstoornis. In 2016 startte zij met veel energie in de groepspraktijk . Daarnaast heeft zij ook meegewerkt aan een artikel in Goed gevoel, special edition kids.

Daphné is mama van een zoon.

Specialisaties

Master in de psychologie

Cognitieve gedragstherapie I.o.

Brainblocks ambassadeur

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Klinische psychologe


Sien is in 2019 afgestudeerd als master klinische kinder- en jeugdpsychologie. Hiervoor studeerde zij sociaal werk. Sien heeft stage gedaan in het Universitair Psychiatrisch Centrum Campus Leuven Gasthuisberg. Dit op de raadpleging ontwikkelingspsychiatrie

en expertisecentrum autisme.

Na haar afstuderen werkte zij als opvoedster in het begeleidingscentrum Dennenhof, wat haar veel ervaring heeft bijgebracht aangaande het werken met kinderen met gedragsproblemen, emotionele problemen en ontwikkelingsproblemen.

In 2020 startte zij met volle enthousiasme in de groepspraktijk.

Emma Naenen

Kinesitherapeute

0494 81 52 59

[email protected]

Emma is in 2016 afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen aan de universiteit Gent.

Tijdens het daaropvolgende schooljaar (2016-2017) volgde zij een specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen.

Naast kinesitherapeut is ze ook ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk Onaplus. Hier geeft ze zorg op maat voor kinderen & jongeren met uiteenlopende problematieken die in het gewoon onderwijs zitten. Daarnaast heeft ze ook ervaring in het buitengewoon onderwijs.

In 2017 startte zij in de groepspraktijk en dit met volle overgave. 

Specialisaties

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, specialisatie pediatrie

Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

Hebt u interesse om te werken in onze groepspraktijk? Aarzel niet en stuur uw CV naar [email protected]