Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

WACHTLIJST LOGOPEDIE & PSYCHOLOGIE

Wij werken tijdelijk met een wachtlijst. Wij proberen de wachtlijst zo snel mogelijk weg te werken.

U kan u gegevens op onderstaande weblink achterlaten en Het Letterhuis contacteert u zo snel mogelijk.


PSYCHOLOGIE

https://forms.gle/KigxYmQe8bbbcua59

LOGOPEDIE

https://forms.gle/xfuJ8ZXeAqgceA3B7

Het Letterhuis, groepspraktijk voor kinderen

Onze groepspraktijk werd in 2016 opgericht door Anouck Vanderstijlen. Ze bestaat uit een jong en dynamisch team van logopedisten, een kinesist/psychomotorische therapeut en een psycholoog die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Door de verschillende invalshoeken van onze therapeuten gaan we samen op zoek naar oplossingen en begeleiding op maat voor u en uw kind.

Men kan op onze therapeuten beroep doen voor preventie, diagnostiek, begeleiding en follow-up van kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie), communicatiestoornissen (spraak en taal), motorische stoornissen, autismespectrumstoornissen, aandachts- en gedragsstoornissen, …

Buiten de groepspraktijk is er een interdisciplinaire samenwerking met doorverwijzers, scholen, CLB’s en externe specialisten. Dit alles draagt er toe bij een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen verwezenlijken.COVID 19: Gelieve de algemene afspraken te respecteren. Contacteer uw therapeut.